mgr Monika Ungier-Nikołajuk

mgr Monika Ungier-Nikołajuk

O mnie

Od początku mojej przygody, którą jest praca z dziećmi fascynowała mnie mowa jako narzędzie komunikacji interpersonalnej. Pierwsze lata to praca jako pedagog specjalny- terapeuta z dziećmi autystycznymi. Jest to czas który zwrócił moja szczególną uwagę na komunikację pozawerbalną jak również różne sposoby żucia, przełykania, wypowiadania głosek. Od ponad 7 lat prowadzę zajęcia Integracji Sensorycznej, gdzie poprzez lata obserwacji potwierdziła się moja teza, że potrzeba wiele czynników aby mogła zaistnieć „mowa” w pełni tego słowa znaczeniu. W terapii logopedycznej pacjenci napotykają czasem na przeszkody, które bez współpracy ortodonty, laryngologa czy fizjoterapeuty uniemożliwiają zakończenie terapii. Tak tez dzieje się z pacjentami ortodontycznymi. Na sukces leczenia ortodontycznego składa się wiele czynników, które dla pacjenta są nieuświadomione. Problemy ortodontyczne w dużej mierze mogą wynikać z nieprawidłowego sposobu przełykania, żucia, niewłaściwego toru oddechowego, nieprawidłowej artykulacji, nieprawidłowego napięcia mięśniowego w obrębie aparatu artykulacyjnego jak i całego ciała.

1998 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej kierunek; pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2001 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej tytuł magistra pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki terapeutycznej
2013 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej studia podyplomowe w zakresie Logopedia