Laryngologia

Laryngolog - Warszawa Żoliborz

Laryngologia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani oraz gardła. Składa się ona z kilku gałęzi, m.in” otologii, audiologii, foniatrii i rynologii.

Rynologia zajmuje się głównie leczeniem nosa i zatok; otologia – leczeniem uszu; audiologia – zaburzenia słuchu; foniatria – zaburzenia fonii.

Najczęstsze schorzenia, z którymi spotyka się ten specjalista to zapalenie ucha, niedosłuch, głuchota, bezdech, polipy, krwawienia z nosa, złamania nosa, skrzywienie przegrody nosowej, przerost migdałka, zapalenia gardła, krtani, zatok, nowotwory w obrębie żuchwy i szyi.

Badanie laryngologiczne polega zwykle na spojrzeniu na narząd, który sprawia kłopoty w odpowiednim powiększeniu; w przypadku ucha taki narząd nazywa się otoskop, w przypadku nosa – rynoskopia przednia. W badaniu węchu korzysta się z testów, które polegają na obserwacji pracy rzęsek, które znajdują się w jamie nosowej i które reagują na wyczuwany zapach. Jeśli zaś chodzi o rozpoznanie choroby zatok to do diagnozy używa się zdjęcia RTG lub komputerowej tomografii. Do badań gardła używa się laryngoskopu.

Do wizyty laryngologicznej w naszej przychodni na warszawskim Żoliborzu nie trzeba się uprzednio przygotowywać, wystarczy jedynie zabrać ze sobą komplet badań. Lekarz laryngolog powinien charakteryzować się dobrym zmysłem wzroku, słuchu, powinien brać udział w szkoleniach i ciągle pogłębiać swoją wiedzę.

W naszym centrum medycznym Apolonia Med, Warszawa, Żoliborz w zakresie wizyty laryngologicznej oferujemy:

  • konsultacja laryngologiczna (wywiad lekarski i badanie fizykalne)
  • leczenie schorzeń narządu głosu, krtani, zatok nosowych i gardła
  • usuwanie ciał obcych z nosa, ucha i gardła
  • płukanie uszu
  • Zapraszamy do umówienia się do naszego specjalisty w naszej przychodni w Warszawie, Żoliborzu.

Laryngolog - Warszawa