Logopedia

Logopedia zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, uczeniem oraz doskonaleniem mowy, diagnozowaniem i usuwaniem wad wymowy oraz usuwaniem zaburzeń głosu.

Zwraca uwagę na komunikację pozawerbalną jak również różne sposoby żucia, przełykania, wypowiadania głosek. Potrzeba wiele czynników aby mogła zaistnieć „mowa” w pełni tego słowa znaczeniu. W terapii logopedycznej pacjenci napotykają czasem na przeszkody, które bez współpracy ortodonty, laryngologa czy fizjoterapeuty uniemożliwiają zakończenie terapii. Tak też dzieje się z pacjentami ortodontycznymi. Na sukces leczenia ortodontycznego składa się wiele czynników, które dla pacjenta są nieuświadomione. Problemy ortodontyczne w dużej mierze mogą wynikać z nieprawidłowego sposobu przełykania, żucia, niewłaściwego toru oddechowego, nieprawidłowej artykulacji, nieprawidłowego napięcia mięśniowego w obrębie aparatu artykulacyjnego jak i całego ciała.

Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku, kiedy rodzic zauważy, że:

  • rozwój mowy dziecka jest nieprawidłowy (mowa dziecka znacząco odbiega od rówieśników)
  • dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski.

Korygowanie wad wymowy jest bardzo istotne do osiągania poszczególnych szczebli rozwoju. Należy również pamiętać, że nieprawidłowa artykulacja sprzyja wadom zgryzu a wady zgryzu znacząco wpływają na artykulację.
Jeśli rozwój dziecka przebiega prawidłowo, to każde dziecko w wieku przedszkolnym powinno być objęte profilaktycznym badaniem logopedycznym.

Specjaliści