Braki zębowe – do czego mogą doprowadzić?

Łuki zębowe człowieka dorosłego - górny i dolny - zbudowane są z 14 (16) zębów, z których każdy (po danej stronie łuku) ma różną budowę i funkcję. Łuk szczęki (górny) jest nieco większy od łuku żuchwy (dolny) - zęby górne są minimalnie bardziej wysunięte na zewnątrz w stosunku do zębów dolnych.

Każdy ząb (poza siekaczami i drugimi bądź trzecimi zębami trzonowymi dolnymi) kontaktuje się z dwoma zębami przeciwstawnymi i dwoma zębami sąsiadującymi z nim w łuku. Przez powyższe kontakty zębowe, łuki utrzymywane są w stanie fizjologicznego napięcia. Utrata nawet jednego zęba może spowodować złamanie tej prawidłowości!

 

Efekt Godona

W momencie utraty jednego zęba, można zaobserwować zjawisko polegające na migracji zębów sąsiadujących z luką po utraconym zębie w stronę tej luki oraz wysuwanie się (obniżanie) zębów łuku przeciwnego w stronę tej luki.

Przy długotrwale utrzymującym się stanie braku zębowego może to spowodować zmniejszenie się ilości miejsca dostępnego dla odbudowy utraconego zęba, ale przede wszystkim może wystąpić zaburzenie okluzyjne (przeczytaj o chorobie okluzyjnej TUTAJ). Nieleczona okluzja z kolei może prowadzić do wystąpienia szeregu kolejnych dysfunkcji w naszej jamie ustnej takich jak np. zgrzytanie zębami prowadzące do ich ścierania.

 

Inne dysfunkcje

Problemem może być również pojawienie się zaburzenia czynnościowego polegającego na nieprawidłowej pracy stawu skroniowo-żuchwowego.

Innym zaburzeniem czynnościowym może być przeciążenie pozostałych zębów, na które przechodzi zadanie żucia z brakujących zębów. Takie zjawisko można porównać do sytuacji chodzenia tylko na jednej nodze - po pewnym czasie noga się zmęczy, a nadmiernie obciążony staw ulegnie uszkodzeniu. Należy pamiętać, że każdy ząb ma pewną fizjologiczną wydolność. Po jej przekroczeniu, przeciążony ząb może ulec złamaniu lub rozchwianiu.

Zmiany świadczące o przeciążeniu zębów można zaobserwować na zdjęciu panoramicznym wykonanym kilka miesięcy po usunięciu lub utracie danego zęba.

Czynności po brakujących zębach może przejąć również język! Taka sytuacja może skutkować jego rozrostem, co w przyszłości może znacząco utrudnić stosowanie protez ruchomych. Odbudowywanie zębów po długim czasie od ich usunięcia, może początkowo powodować u Pacjentów dyskomfort związany z nagłym ograniczeniem miejsca dla języka. Taki stan mija jednak po kilku tygodniach.

Zdj. Google Images

Dbaj o kompletne łuki

Jeżeli do ekstrakcji (usunięcia) zęba doszło w wyniku wskazań stomatologicznych, Twój lekarz powinien zadbać o wypełnienie przestrzeni powstałej w wyniku jego usunięcia. Taki proces może trwać nawet kilka miesięcy, ale musi być prowadzony pod pełną kontrolą zgodnie z ustaleniami jakie zostały poczynione między Pacjentem a lekarzem, co do formy wypełnienia luki.

Jeżeli do utraty zęba lub zębów doszło z innej przyczyny - niezwłocznie zwróć się do stomatologa na konsultację i rozpocznij leczenie protetyczne lub implantologiczne (o leczeniu implantologicznym przeczytaj TUTAJ) mające na celu przywrócenie zagęszczenia zębów w łuku.

Udostępnij